Naslovna Usluge izrade Termo fasade

Termo fasade

Objavljeno pod Usluge izrade 28.05.2011 u 22:46 Bez Komentara
Termo fasade

Pod pojmom termo fasadepodrazumijevamo fasadni sustav prikladan za sve vrste novih i sanaciju starih objekata. Sustav čine EPS i Timpor ploče, ljepljivi mort, mrežica za armiranje, pripremni premaz i bilo koja završna žbuka. Sustav kako s tehničkog tako i s ekonomskog vidika ispunjava sve visoke zahtjeve koji vrijede za optimalnu toplinsku izolaciju vanjskih zidova.